Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Moka, Mauritius 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Moka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Moka đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Moka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Moka đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Students at Curtin Mauritius enjoy first-rate facilities, high caliber staff, innovative teaching methods and strong links with industry practitioners. By choosing Curtin Mauritius you can be confiden ... Đọc thêm

Students at Curtin Mauritius enjoy first-rate facilities, high caliber staff, innovative teaching methods and strong links with industry practitioners. By choosing Curtin Mauritius you can be confident you are obtaining a globally recognised education from a leading Australian institution. Đọc ít hơn

Curtin is an innovative, global university known for its high-impact research, strong industry partnerships and commitment to preparing students for jobs of the future.

Curtin is an innovative, global university known for its high-impact research, strong industry partnerships and commitment to preparing students for jobs of the future. Đọc ít hơn
Perth , Dubai , Moka , Singapore , Miri + 4 Hơn Ít hơn