Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Semenyih, Malaysia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Semenyih. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Semenyih đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Semenyih. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Semenyih đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Malaysia

Trường

The University of Nottingham first began as a civic college in the city of Nottingham, UK, in 1881. The college became The University of Nottingham in 1948 and has since rapidly expanded to become a t ... Đọc thêm

The University of Nottingham first began as a civic college in the city of Nottingham, UK, in 1881. The college became The University of Nottingham in 1948 and has since rapidly expanded to become a truly global university, with a number of campuses at home and international campuses in China and Malaysia. Đọc ít hơn
Semenyih
Xem hồ sơ trường