Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Nilai, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nilai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nilai đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Nilai

Địa điểm
Malaysia
Nilai
Đại học Quốc tế Manipal (MIU), một thành viên của Tập đoàn Giáo dục Toàn cầu Manipal, là một trường đại học chính quy Malaysia cung cấp các chương trì...
Quyền sở hữu Tầm nhìn của chúng tôi Sứ mệnh của chúng tôi Các cột mốc