Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ipoh, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ipoh. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ipoh đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Ipoh

Địa điểm
Malaysia
Ipoh
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), được thành lập theo UTAR Education Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận, đã chính thức ra mắt vào ngày 13 Tháng...
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) được thành lập vào năm 1997 và đã phát triển được một trong những trường đại học tư nhân nổi bật nhất tại Malaysia...