Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kedah, Malaysia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Alor Setar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Alor Setar đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Alor Setar

Địa điểm
Malaysia
Alor Setar
Universiti Utara Malaysia was formally incorporated on 16 February 1984, with the unique mission to provide academic excellence in the areas of busine...
Universiti Utara Malaysia (UUM), which was officially established on 16 February 1984, is the sixth Malaysian public university. It is the only univer...