Asia School of Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sinh viên sẽ có cơ hội để làm chủ nhà nước-of-the-nghệ thuật công cụ quản lý và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về động lực kinh doanh toàn cầu. Đồng thời, tiếp xúc mênh mông với thực tế hấp dẫn và cơ hội phát triển của châu Á được cung cấp.

Địa điểm

Kuala Lumpur

Asia School of Business

Address
Sasana Kijang,
2, Jalan Dato Onn

50480 Kuala Lumpur, Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Malaysia

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn