Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Wiltz, Luxembourg 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Wiltz. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Wiltz đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Wiltz

Địa điểm
Luxembourg
Wiltz
Các chương trình của chúng tôi cân bằng chặt chẽ việc đào tạo thực hành với các sinh viên kiến thức giám sát và kinh doanh cần có, để trở thành những ...
United Business Institutes (UBI) được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1992 như là một cơ sở phi lợi nhuận của giáo dục đại học. UBI được đồng sáng lậ...