Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nyahururu, Kenya 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nyahururu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nyahururu đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Nyahururu

Địa điểm
Kenya
Nyahururu
Trường có một lịch sử duy nhất đã phát triển qua các giai đoạn giáo dục khác nhau. Nó được bắt đầu vào tháng 4 năm 1929 bởi một British Colonial nông ...