Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Aktau, Kazakhstan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Aktau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aktau đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Aktau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aktau đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Educational policy is actively implemented in one of the leading universities in Kazakhstan – the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov. Today, our university is th ... Đọc thêm

Educational policy is actively implemented in one of the leading universities in Kazakhstan – the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov. Today, our university is the largest modern university that has passed state certification and accreditation. Đọc ít hơn