Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kingston, Jamaica 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kingston. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kingston đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Kingston

Địa điểm
Jamaica
Kingston
Lịch sử của Viện quay trở lại những ngày đầu của Đại học Tây Ấn, với sự hình thành của Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế (ISER) vào năm 1948. ISER đượ...
Đại học Quốc tế Caribbean (IUC) là một tổ chức dựa trên truyền thống lâu đời trong lĩnh vực giáo dục và là một trong những phản ứng sâu sắc nhất đối v...
Nơi Đại học Công nghệ, Jamaica (UTech), trước đây là trường Cao đẳng Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ là nằm trong khu vực đô thị Kingston Greater tạ...
MICO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG được đăng ký của Hội đồng Đại học của Jamaica (UCJ) để cung cấp đào tạo giáo viên ở cấp độ sau đại học. Cần lưu ý rằng chương tr...
Tổng quan Đại học College of the Caribbean là một tư nhân được tổ chức cung cấp chương trình Đại học tại cao đẳng, liên kết, cử nhân, và mức độ Thạc s...
Các Edna Manley Cao đẳng Nghệ thuật thị giác và biểu diễn (EMCVPA) là trường cao đẳng nghệ thuật hàng đầu trong vùng biển Caribbean nói tiếng Anh có n...