Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Jamaica 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Jamaica. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Jamaica. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Jamaica. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Jamaica. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Jamaica và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Jamaica và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Jamaica: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

The University of the Commonwealth Caribbean Global Campus (UCCGC) mission is to make quality Higher Education a possibility for qualified students globally, regionally and internationally. The UCCGC ... Đọc thêm

The University of the Commonwealth Caribbean Global Campus (UCCGC) mission is to make quality Higher Education a possibility for qualified students globally, regionally and internationally. The UCCGC is a world-class educational institution with highly trained and qualified international faculty with diverse experiences offering exceptional programs 100% online or via the blended modality. Đọc ít hơn
New Kingston , Mandeville , May Pen , Vịnh Montego , Ocho Rios , Kingston + 5 Hơn Ít hơn

With a unique assimilation of graduate teaching and research, SALISES offers two excellent programmes at the MSc and MPhil/ Ph.D. levels. The courses are mainly delivered by research fellows with a st ... Đọc thêm

With a unique assimilation of graduate teaching and research, SALISES offers two excellent programmes at the MSc and MPhil/ Ph.D. levels. The courses are mainly delivered by research fellows with a strong history of research and excellent teaching. Conceptualized and implemented by former Director Professor Brian Meeks, SALISES has become known for its inter-faculty and inter-campus research clusters which examine social, political and economic issues facing small island developing states. Đọc ít hơn

We offer short professional courses and pathways to International Bachelor's and Master's degree. We're registered under the Ministry Of Education with Registration Volume #: IS/02/241/2003.

We offer short professional courses and pathways to International Bachelor's and Master's degree. We're registered under the Ministry Of Education with Registration Volume #: IS/02/241/2003. Đọc ít hơn

The International University of the Caribbean (IUC) is an institution which draws on a long tradition of experience in the field of education and represents one of the most insightful responses to the ... Đọc thêm

The International University of the Caribbean (IUC) is an institution which draws on a long tradition of experience in the field of education and represents one of the most insightful responses to the realities and challenges of the Caribbean. Đọc ít hơn

In 1959, the name was changed to the College of Arts, Science and Technology, and became incorporated under the College of Arts, Science and Technology (CAST) Scheme of 1959.

In 1959, the name was changed to the College of Arts, Science and Technology, and became incorporated under the College of Arts, Science and Technology (CAST) Scheme of 1959. Đọc ít hơn
Kingston , Vịnh Montego + 1 Hơn Ít hơn

MICO UNIVERSITY COLLEGE is registered by the University Council of Jamaica ( UCJ ) to provide teacher education at the graduate degree level. It should be noted that this programme is approved by the ... Đọc thêm

MICO UNIVERSITY COLLEGE is registered by the University Council of Jamaica ( UCJ ) to provide teacher education at the graduate degree level. It should be noted that this programme is approved by the University Council of Jamaica ( UCJ ). Đọc ít hơn

The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA) is the premier arts college in the English-speaking Caribbean whose mission is to enrich the aesthetic sensibilities and promote the ... Đọc thêm

The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA) is the premier arts college in the English-speaking Caribbean whose mission is to enrich the aesthetic sensibilities and promote the cultural diversity of the Caribbean through the highest quality education and training in the visual and performing arts. Đọc ít hơn