Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Be'er Sheva, Israel 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Be'er Sheva. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Be'er Sheva đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Be'er Sheva

Địa điểm
Israel
Be'er Sheva
Ben-Gurion University of the Negev is one of Israel’s leading research universities and among the world leaders in many fields.
MSIH follows a four-year U.S. style curriculum that is taught in English by the medical school faculty. The affiliation between Ben-Gurion University'...