Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Yogyakarta, Indonesia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Yogyakarta. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yogyakarta đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Yogyakarta

Địa điểm
Indonesia
Yogyakarta
Considered one of the oldest universities in Indonesia, Universitas Gadjah Mada serves as a pillar of educational awakening in Indonesia and purports ...