Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Yogyakarta, Indonesia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Yogyakarta. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yogyakarta đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Yogyakarta

Địa điểm
Indonesia
Yogyakarta
Được coi là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Indonesia, UNIVERSITAS GADJAH MADA đóng vai trò là trụ cột của sự thức tỉnh giáo dục ở Indon...