Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Patras, Hy Lạp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Patras. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Patras đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Patras

Địa điểm
Hy Lạp
Patras
The Hellenic Open University was founded as a self-administered State University with its premises located mainly in Patras Greece. The University acc...