Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Patras, Hy Lạp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Patras. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Patras đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Patras

Địa điểm
Hy Lạp
Patras
Đại học mở Hellenic được thành lập như là một trường đại học công lập tự quản với trụ sở chính đặt tại Patras Hy Lạp . Đại học chấp nhận học sinh đầu ...