Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Causeway Bay, Hồng Kông 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Causeway Bay. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Causeway Bay đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Causeway Bay. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Causeway Bay đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Hồng Kông

Trường

With particular focus on Asia, The University of Manchester opened its first International Centre in Hong Kong in 1992 and has been offering top class management education to global executives in East ... Đọc thêm

With particular focus on Asia, The University of Manchester opened its first International Centre in Hong Kong in 1992 and has been offering top class management education to global executives in East Asia, including Hong Kong, Japan, South Korea, Taiwan, South China and Macau for nearly 30 years. Đọc ít hơn
Causeway Bay , Seoul , Đài Bắc , Tokyo + 3 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường