Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Seoul, Hàn Quốc 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Seoul. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Seoul đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

10 Kết quả trong Seoul

Địa điểm
Hàn Quốc
Seoul
Consistently ranked as one of Russia’s top three universities, the Higher School of Economics (HSE University) sets itself apart by its internationall...
Ranked as No.1 in terms of internationalization in Korea, Hankuk University of Foreign Studies is the ultimate destination for future global leaders. ...
The MBA program at SKK GSB was founded to become the best No.1 in Asia and a very attractive alternative to top-notch MBA programs in the U.S. We are ...
At English Training Lounge we understand that the modern world does not stop simply because we need it to! This is why ETL offers an English language ...
AUIA International Summer School is a professional platform collaborating with universities, providing quality summer credit program in English. Estab...
Pohang Đại học Khoa học và Công nghệ Được thành lập năm 1986 là trường đại học định hướng nghiên cứu đầu tiên tại Hàn Quốc, POSTECH là một trường đại...
The name “Sogang” is very special. Sogang University has fostered its own refutation and value that no other universities in Korea can match. The univ...
Đại học Hanyang &nbsp Đại học Hanyang là một trong những lớn nhất và toàn diện nhất các trường đại học tư nhân ở Hàn Quốc và được thành lập vào nă...
Đại học Hàn Quốc Business School (KUBS) - đầu tiên và tốt nhất Trường Kinh doanh tại Hàn Quốc.  Đánh dấu 100 năm của mình kỷ niệm tháng năm 2005, KUBS...
Tracing its history back to 1897, Soongsil initially opened its doors in Pyongyang as the first modern educational  institution for Koreans. It was al...