Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Houten, Hà Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Houten. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Houten đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Houten. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Houten đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Hà Lan

Trường

Coniche Business School (voorheen Philipse Business School en School for Customer Management) is sinds 1984 dé autoriteit in trainingen en opleidingen op het gebied van klantcontact. Onze kracht ligt ... Đọc thêm

Coniche Business School (voorheen Philipse Business School en School for Customer Management) is sinds 1984 dé autoriteit in trainingen en opleidingen op het gebied van klantcontact. Onze kracht ligt in onderwijs op het snijvlak van marketing, verkoop en klantenservice. ‘Customer management’ noemen wij dit overkoepelende vakgebied. Đọc ít hơn
Houten
Xem hồ sơ trường