Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Assen, Hà Lan 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Assen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Assen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Assen

Địa điểm
Hà Lan
Assen
NHL Stenden is an international multi-campus university of applied sciences. Its Dutch campuses can be found in Leeuwarden, Emmen, and Meppel. Interna...
If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied ...