Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sunyani, Ghana 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Sunyani. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sunyani đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Sunyani

Địa điểm
Ghana
Sunyani
Sunyani Polytechnic is a public institution of higher learning that is committed to the provision of career-focused education and training at the tert...