Ghana Technology University College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Lịch sử

Trường có nguồn gốc từ Trung tâm Đào tạo Hàng đầu của Ghana Telecom , một trong những hình thức ở Tây Phi. Lần đầu tiên nó được sử dụng như là Trường Đào tạo Không quân Hoàng gia (RAF) trong Thế chiến thứ hai và sau đó chuyển giao cho Cáp và Không dây để đào tạo kỹ thuật viên Viễn thông cho các quốc gia Tây Phi của Anh (Ghana, Nigeria, Sierra Leone và Gambia).

Trung tâm đào tạo đã tiến triển nhanh chóng thông qua việc bãi bỏ quy tắc và tư nhân hóa để trở thành nguồn chính của giảng dạy và chứng nhận trong Kỹ thuật Viễn thông cho nhân viên của Ghana Telecom cũng như các tổ chức khác ở Ghana và Tây Phi.

Năm 2005, quản lý của Ghana Telecom đã nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị theo tiêu chuẩn hiện đại để chuẩn bị chuyển đổi trung tâm đào tạo thành một trường đại học về viễn thông và kỹ thuật đa phương tiện

Sứ mệnh

GTUC là trung tâm cho sự xuất sắc trong học tập cung cấp một môi trường thuận lợi cho việc dạy và học chất lượng, nghiên cứu, sáng tạo trí tuệ, đổi mới và dịch vụ cho cộng đồng. Đại học sẽ thúc đẩy công nghệ tiên tiến có liên quan, phát triển lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp để mang lại giá trị cho Ghana và thế giới.

Nghiên cứu

Trong vai trò là một trường đại học nghiên cứu, GTUC khuyến khích việc khám phá và nghiên cứu các vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp. Đánh giá và đánh giá nghiêm túc là trọng tâm thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và các hoạt động sáng tạo, cũng như tham gia và lãnh đạo trong các ngành học trong nước và quốc tế.

Tham gia Công cộng

Trong vai trò đóng góp vào đời sống công cộng, GTUC khuyến khích suy nghĩ về các giá trị và mục đích của xã hội. Trường đại học mở rộng các chương trình của riêng mình và làm phong phú thêm cộng đồng với các thư viện, chuyên môn, cơ sở vật chất và các hoạt động khác.

Khoa, cán bộ và sinh viên của trường được khuyến khích đóng góp thời gian và chuyên môn cho cộng đồng và dịch vụ chuyên nghiệp.

Tầm nhìn

GTUC mong muốn trở thành một trường đại học tầm cỡ thế giới thúc đẩy nghiên cứu đổi mới học bổng, công nghệ tiên tiến, kinh doanh và phát triển các sinh viên xuất sắc và đội ngũ nhân viên phát triển quốc gia và toàn cầu.

Những giá trị cốt lõi

GTUC được xây dựng dựa trên cam kết cốt lõi đối với sinh viên, học tập, dịch vụ và sự tôn trọng đối với mọi người. Chúng tôi tự hào về những giá trị và cam kết lâu dài của chúng tôi đối với:

  • Xuất sắc
  • Tập trung vào sinh viên
  • Tự do Học thuật
  • Đổi mới
  • Chính trực

Địa điểm

Accra

Address
PMB 100, Accra-North
Accra, Vùng Accra lớn hơn, Ghana

Các chương trình