Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Akropong, Ghana 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Akropong. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Akropong đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Akropong

Địa điểm
Ghana
Akropong
Akrofi-Christaller Institute of Theology, Mission and Culture, a scholarly institution established by the Presbyterian Church of Ghana to serve the wi...