Các Trường học & Các trường Đại học ở Estonia

Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Estonia 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Estonia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Estonia. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Estonia và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Estonia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Estonia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

8 Kết quả trong Estonia

Estonian Entrepreneurship University Of Applied Sciences (EUAS)

MBA Estonia Tallinn August 2019

Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS), founded in 1992, is the largest private university in Estonia. Our 1,600 students make us the market leader, yet allow us to be focused and close to our students – as we like it. We take pride in our hands-on curricula where learn- ing is done by doing; our network of partners from the business world, both agile startups and established industry leaders;


Estonian Academy Of Music And Theatre

Estonia Tallinn August 2019

The mission of the Estonian Academy of Music and Theatre is to contribute to the development of a human-centred Estonian society, the spread of a creative mindset and the preservation of the Estonian language and culture through education in the fields of music and theatre and the promotion of creative and research work.


Estonian Academy of Arts

Estonia Tallinn August 2019

The Estonian Academy of Arts, founded in 1914, is the only public university in Estonia offering higher education in fine arts, design, architecture, media, visual studies, art culture, cultural heritage and conservation. Located in the capital city, Tallinn, it is an active study and research institution and the leading national centre of innovation in visual culture.


Estonian University of Life Sciences

Estonia Tartu August 2019

The mission of the Estonian University of Life Sciences is to guarantee sustainable use of natural resources and enhance rural development. Universities, just like people, differ from each other. The «character» of the University is, first and foremost, expressed in its responsibility to society — in its mission.


Tallinn University of Technology

MBA Estonia Tallinn August 2019

Talllinn University of Technology is the only technological university in Estonia and the flagship of Estonian engineering and technical education. This is the place where synergy between different fields (technological, natural, exact, social and health sciences) is established. This is the place where new ideas are born.


University of Tartu

Estonia Tartu August 2019

The University of Tartu (UT) is Estonia’s leading centre of research and training. It is the only university in the Baltics ranked in the top 2% of the world’s best universities (QS World University Rankings 2016-17). Founded in 1632, UT is the only classical university in Estonia. There are more than 13 000 students studying at UT (incl. 1300 international students (2016)) and UT has 3800 employees (incl. 1800 academic employees (190 professors)). To support and develop the… [+] professional competence of its students and academic staff, the university has 71 partner universities in 27 countries. [-]


Estonian Information Technology College

Estonia Tallinn August 2019

The College`s mission is to offer the best applied IT education in the region, bringing together high-tech know-how and the practical needs of the information society, while being the axis of its development.


Estonian Aviation Academy

Estonia Ülenurme August 2019

Estonian Aviation Academy was founded in 1993 with the aim of training aviation specialists, developing national aviation culture and promoting aviation science and research in international cooperation. Since 1996 state funded students have been trained at higher educational level.