Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Dominica 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Dominica. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dominica. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Dominica và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Dominica và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Dominica: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Dominica

Đại học All Saints cam kết cung cấp giáo dục chất lượng cao dẫn đến Bằng Tiến sĩ Y khoa với mức phí hợp lý. Trường đại học phấn đấu để tạo ra những ng...
Được thiết kế cho các chuyên gia có nguồn gốc đa dạng giáo dục và kinh nghiệm, chương trình tại IUGS được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của những người ...