Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Strovolos, Kypros 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Strovolos. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Strovolos đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Strovolos. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Strovolos đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Cộng Hòa Síp

Trường

The challenges in today’s global economy are enormous and always evolving. Therefore, students pursuing a higher education degree/certificate in business makes more sense than ever. CBS offers, throug ... Đọc thêm

The challenges in today’s global economy are enormous and always evolving. Therefore, students pursuing a higher education degree/certificate in business makes more sense than ever. CBS offers, through its programs, an array of academic and non-academic experiences to equip our students with the qualities of a modern leader. Đọc ít hơn
Strovolos
Xem hồ sơ trường