Ivey Business School at Western University

Địa điểm

London

Address
Ivey Business School,
1255 Western Road

N6G 0N1 London, Ontario, Canada

London

Address
Ivey Spencer Leadership Center,
Dolce Conference Center,
551 Windermere Road

N5X 2T1 London, Ontario, Canada

Toronto

Address
Donald K. Johnson Center,
130 King St. West

ON M5X 1A9 Toronto, Ontario, Canada

Hồng Kông

Address
Ivey Asia,
HKCEC,
Phase 1, Room S422, Level 4,
1 Harbour Road,
Wanchai

Hồng Kông, Hồng Kông

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn