Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pernik, Bulgaria 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pernik. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pernik đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Pernik

Địa điểm
Bulgaria
Pernik
Sứ mệnhEuropean Polytechnical University là một trung tâm đa quốc gia tương tác giữa học phí hiện đại, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới, và hợ...
Thưa sinh viên tương lai, Cha mẹ thân yêu, Kính gửi nhà tuyển dụng tiềm năng, Chúng tôi đã tạo ra và thực hiện một "kinh nghiệm" giáo dục cho sinh viê...