FIA – Fundação Instituto de Administração

Địa điểm

Sao Paulo

FIA - Unidade Butantã

Address
Profuturo – Programa de Estudos do Futuro
R. José Alves Cunha Lima, 172

05360-050 Sao Paulo, Bang São Paulo, Brasil
Điện thoại
+55 11 3732-3535

Sao Paulo

FIA - Unidade Nações Unidas

Address
FIA - Unidade Nações Unidas
Avenida das Nações Unidas, 7221

05425-902 Sao Paulo, Bang São Paulo, Brasil
Điện thoại
+55 11 3847-3700

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn