FGV

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

EFMD Equis Accredited
AACSB Accredited

Lịch sử

Fundação Getulio Vargas được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1944. Mục tiêu ban đầu của nó là chuẩn bị cho những người có trình độ làm việc trong chính quyền công cộng và tư nhân ở Brazil. Vào thời điểm đó, đất nước đã bắt đầu đặt nền móng cho sự phát triển sẽ đến trong những thập kỷ tới. Dự kiến ​​sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới, FGV quyết định mở rộng tập trung vào hành động, và từ lĩnh vực quản lý hạn hẹp, nó đã bước vào lĩnh vực rộng lớn hơn của các khoa học xã hội và kinh tế. Tổ chức này đã vượt ra khỏi biên giới giảng dạy, vào các lĩnh vực nghiên cứu và thông tin, và trở thành một trung tâm xuất sắc.

Một thương hiệu đi tiên phong và đậm nét, Fundação Getulio Vargas đã cung cấp bằng cử nhân, tiến sỹ và tiến sĩ đầu tiên của Braxin. các khóa học về quản trị công và tư, cũng như các khóa học sau đại học về kinh tế, tâm lý học, kế toán và giáo dục. FGV cũng mở đường cho nền kinh tế có nền tảng vững chắc, bằng cách phân tích cán cân thanh toán, tài khoản công cộng và các chỉ số kinh tế khác. Các sáng kiến ​​như vậy đã giúp các chuyên gia đạt được bằng cấp và công chúng để hiểu rõ hơn về hiệu quả kinh tế và xã hội của Brazil.

Năng lực

Độ tin cậy của các chỉ số và hoạt động của FGV đã được xây dựng qua các thế hệ nhờ tài năng và sự cống hiến của nhân dân như Luiz Narciso Alves de Mattos, Eugenio Gudin, Themistocles Brandão Cavalcanti, Alexandre Kafka, Octavio Gouvêa de Bulhões, Emílio Mira y Lopes, và Mario Henrique Simonsen. Sức mạnh ý chí của họ đã luôn vượt qua mọi trở ngại. Nhờ những nỗ lực của các nhà lý tưởng, các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và sinh viên đã liên tục đổi mới niềm tin vào danh tiếng và nguyên tắc của tổ chức, củng cố uy tín của mình trong và ngoài nước Brazil.

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Fundação Getulio Vargas liên tục giúp nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của nhiều công ty và tăng cường hoạt động của các tổ chức chính phủ thành phố, tiểu bang và liên bang. Sự hiểu biết vững chắc về sự năng động và thực tiễn của thị trường, năng lực học thuật và kinh nghiệm quốc tế của các giảng viên đã cho phép FGV tạo ra một bộ sản phẩm đa dạng và đa dạng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan dù trong khu vực công hay tư nhân.

Khuyến khích nghiên cứu học thuật

Là một nhà lãnh đạo sáng tạo và sàng lọc ý tưởng góp phần vào sự phát triển của đất nước, FGV đầu tư và khuyến khích nghiên cứu học thuật, kết quả đầu ra đáng kể, được công nhận trong nước và quốc tế. Các đối tượng khảo sát bao gồm kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, tài chính, luật, y tế, an sinh xã hội, đói nghèo và thất nghiệp, ô nhiễm và phát triển bền vững. Quỹ cũng điều hành các chương trình nghiên cứu trong các lĩnh vực lịch sử, khoa học xã hội, giáo dục, công lý, quốc tịch, và chính trị.

FGV cũng được ủy nhiệm làm việc cho khu vực công, các công ty và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới. Hơn nữa, thông qua Viện Kinh tế Braxin (IBRE), nó tạo ra và xuất bản các chỉ số và báo cáo để giúp hình thành nền kinh tế Brazil, như một dịch vụ công.

Sứ mệnh

Để kích thích sự phát triển kinh tế xã hội của Brazil.

Tầm nhìn

Được công nhận là một tổ chức đổi mới cam kết phát triển của Braxin, hình thành một tầng lớp học thuật và tạo ra hàng hoá công cộng trong các lĩnh vực liên quan đến xã hội, đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính của chúng tôi thông qua việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Giá trị Thể chế

Chúng tôi muốn nắm bắt trí tưởng tượng của quốc gia bằng cách tạo ra một hình ảnh đa diện:

  • Chúng tôi là một tổ chức với hồ sơ theo dõi nghiêm túc và có thẩm quyền, đã cung cấp dịch vụ trong hơn 70 năm. Đồng thời, chúng tôi là sáng tạo và năng động;
  • Chúng tôi là một tổ chức phi đảng phái, mặc dù chúng tôi cam kết mạnh mẽ với lợi ích quốc gia của Braxin;
  • Trong khi phấn đấu tạo ra các cơ hội bình đẳng, chúng tôi bảo vệ quyền có kết quả không công bằng như là kết quả của công việc;
  • Về mặt kỹ thuật, chúng tôi tìm kiếm được tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động.

Quy tắc đạo đức

Quy tắc Đạo đức này được thiết kế để hướng dẫn các mối quan hệ con người trong phạm vi Fundação Getulio Vargas. Nó đưa ra các nguyên tắc phổ biến và các khuyến nghị cụ thể cho FGV, một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, hoạt động từ thiện, hoạt động về mặt kỹ thuật, khoa học và giáo dục.

Theo tinh thần này, tất cả những người có việc làm hoặc liên kết giáo dục với FGV phải đảm bảo rằng các giá trị cá nhân của họ tương thích với những điều được quy định trong Quy tắc Đạo đức này.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  • Bồ Đào Nha

Nhìn MBA bán thời gian » Nhìn Health Khóa học » Nhìn Thạc sĩ »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

MBA bán thời gian

Bằng tốt nghiệp trong quản lý

Tại trường Bán thời gian 2 năm February 2019 Brasil São Paulo

CEAG chương trình MBA đầu tiên ở Brazil được công nhận bởi AMBA, nhằm mục đích để chuẩn bị các chuyên gia với tầm nhìn toàn cầu và quản lý hiện đại, lý thuyết kết hợp, thực hành và sự xuất sắc trong giảng dạy. [+]

về CEAG

CEAG chương trình MBA đầu tiên ở Brazil được công nhận bởi AMBA, nhằm mục đích để chuẩn bị các chuyên gia với tầm nhìn toàn cầu và quản lý hiện đại, lý thuyết kết hợp, thực hành và sự xuất sắc trong giảng dạy. Khóa học được luôn luôn phát triển để đáp ứng và dự đoán nhu cầu của thị trường hiện nay. Với rễ vững chắc và tầm nhìn của tương lai trong hơn 40 năm kết hợp lý thuyết và thực hành để xuất sắc trong giảng dạy.

Phương pháp luận của khóa học giả định rằng trong thực hiện của nó là học sinh biết và sử dụng các nguồn thông tin liên lạc giữa các cá nhân, làm việc trong các nhóm thành phần khác nhau trong sự phát triển của tập thể dục và chứng tỏ khả năng nhận biết và phân tích vấn đề và giải pháp cụ thể về phía trước trong những tình huống thực tế.... [-]


OneMBA

Tại trường Bán thời gian 21 tháng September 2019 Brasil São Paulo

[+]

Sau khi hoàn thành chương trình OneMBA, giám đốc điều hành nhận được giấy chứng nhận OneMBA do các trường đại học đối tác năm, cũng như bằng MBA của trường đại học nhà của họ.

"Không chỉ đơn giản là không có chương trình Quản trị Kinh doanh trên thị trường với cùng một mức độ tính quốc tế, khu vực nhạy cảm và nhấn mạnh vào các giải pháp kinh doanh bền vững có lợi cho tất cả các bên liên quan".

Lịch học Chương trình giảng dạy Tổng quan [-]