Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Banja Luka, Bosna và Hercegovina 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Banja Luka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Banja Luka đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Banja Luka

Địa điểm
Bosna và Hercegovina
Banja Luka
Đại học Banja Luka Được thành lập ngày 7 tháng 11 năm 1975 và ngày nay, sau 39 năm, Đại học Banja Luka có 16 khoa với 52 chương trình học được cấp phé...