Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Dhaka, Bangladesh 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dhaka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dhaka đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Dhaka

Địa điểm
Bangladesh
Dhaka
Canadian University of Bangladesh (CUB) is a new university. Yes it is newly established (January, 2016), but it is also a totally new breed of univer...
BRAC University (BRACU) was established in 2001. It follows a liberal arts approach to education which nurtures fresh ideas and gives new impetus to t...
Larnaca College is one of the most vibrant colleges set up in Larnaca Cyprus and offers high standards of private education on a wide range of program...