Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nasr City, Ai Cập 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nasr City. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nasr City đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Nasr City

Địa điểm
Ai Cập
Nasr City
International Business School of Scandinavia with regional HQ located in UK and Denmark. IBSS has a focus on blended learning programs which bring the...