WOXSEN | School of Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

WOXSEN được ủ như là kết quả của một tham vọng quan trọng: để truyền cảm hứng cho các cá nhân trở nên rất có thể, sắc sảo, các doanh nhân xã hội nhận thức. Với ý định của chúng tôi, chúng tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục cháy đường mòn mới, xây dựng tổ chức thành công và tạo ra việc làm căn cứ ra khỏi khuôn viên trường Greenfield của chúng tôi tại Hyderabad, Ấn Độ.

Với doanh nghiệp Doanh nhân hoặc Intrapreneurship là cốt lõi của thương hiệu 'WOXSEN', Chúng tôi muốn khắc sâu lãnh đạo suy nghĩ để biến đổi 'ý tưởng' vào thế giới, xã hội và kinh tế thay đổi, các đại lý của ngày mai. Chúng tôi tin rằng học sinh của chúng tôi sẽ làm gián đoạn các kim tự tháp của công ty hiện có và tạo ra những cái mới hơn đi trước.

Tính đến tháng 8 năm 2014 chúng tôi sẽ tung ra lô hàng đầu tiên của chúng tôi về Quản trị Kinh doanh với một số lượng đáng kể của các học sinh háo hức. Trong tháng 4 năm 2015 hàng loạt các 1 năm WOXSEN ™ MBA Chương trình sẽ tập trung vào - Intrapreneurship, Quyết định Khoa học và Đổi mới và Chiến lược.

Kiểm tra chúng tôi ra ở http://www.woxsen.edu.in khác ghi tại rajat.chowdhury@woxsen.edu.in

Địa điểm

Thành phố

Address
Kamkole, Sadasivpet, Medak District
Thành phố, Telangana, Ấn Độ

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: