S. P. Jain Institute of Management and Research (SPJIMR)

Địa điểm

Mumbai

Address
S.P.Jain Institute of Management & Research
Munshi Nagar, Dadabhai Road
Andheri West

400 058 Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn