Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Al Khobar, Ả Rập Saudi 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Al Khobar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Al Khobar đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Al Khobar

Địa điểm
Ả Rập Saudi
Al Khobar
Về chúng tôiĐại học Marconi là một trường đại học đẳng cấp thế giới tham gia vào nghiên cứu và đổi mới quốc tế quan trọng. Trường nhìn xa hơn môi trườ...
GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH DOANH MẠNG LƯỚI GULF (GBNTC)Được thành lập vào năm 1993, Tập đoàn Mạng lưới Kinh doanh Vùng Vịnh (GBN) đã phát tr...