Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Würzburg, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Würzburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Würzburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Würzburg

Địa điểm
Đức
Würzburg
Về BẰNG Hochschule Các BẰNG Hochschule là một tư nhân chạy, trường đại học nhà nước công nhận với trụ sở chính tại Bad Sooden-Allendorf ở Bắc Bang H...
Là trường đại học nhà nước, FHWS cung cấp độ được công nhận trên toàn thế giới. FHWS cung cấp một loạt các chương trình thực tế theo định hướng nghiên...