Steinbeis School Of International Business And Entrepreneurship (SIBE)

Địa điểm

Herrenberg

Steinbeis Hochschule Berlin

Address
Kalkofenstr. 53


D-71083 Herrenberg, Bang Baden-Wurm, Đức
Điện thoại
+49 (0) 7032 / 94 58 0.

Thư viện ảnh

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.