Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Offenburg, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Offenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Offenburg đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Offenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Offenburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Đức

Trường

Founded in 1964, as a "National School of Engineering," Offenburg University of Applied Sciences quickly established itself as a high-performance educational institution with a practical orientation. ... Đọc thêm

Founded in 1964, as a "National School of Engineering," Offenburg University of Applied Sciences quickly established itself as a high-performance educational institution with a practical orientation. Today our University forms a thriving community, with over 4,300 students on two campuses. We offer Bachelor's and Master's degrees in four Departments: Business Administration and Industrial Engineering, Electrical Engineering and Information Technology, Mechanical Engineering and Process Engineering, and Media and Information. Đọc ít hơn
Offenburg , Gengenbach + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường