Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Nürnberg, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nuremberg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nuremberg đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Nuremberg

Địa điểm
Đức
Nuremberg
Trình bày:ICN Business School là một Trường Quản lý Pháp cung cấp cho sinh viên cơ hội học Kinh doanh và Kinh tế trong các chương trình Cử nhân / BBA ...
Về BẰNG Hochschule Các BẰNG Hochschule là một tư nhân chạy, trường đại học nhà nước công nhận với trụ sở chính tại Bad Sooden-Allendorf ở Bắc Bang H...
Do các chuyên viên cho các chuyên gia và mọi người đam mê thể thao Đúng với phương châm này, các chuyên gia đã tìm thấy trong các lĩnh vực giáo dục, t...
Thông tin chính trong tầm tay bạnĐược thành lập vào năm 1743, FAU có một lịch sử phong phú . Đây là một trường đại học nghiên cứu mạnh mẽ với tầm nhìn...