Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Iserlohn, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Iserlohn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Iserlohn đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Iserlohn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Iserlohn đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Đức

Trường

Private and state-accredited: The University of Applied Sciences Europe (UE) educates tomorrow's designers and decision-makers in the areas of business, sports, media & event and art & design. ... Đọc thêm

Private and state-accredited: The University of Applied Sciences Europe (UE) educates tomorrow's designers and decision-makers in the areas of business, sports, media & event and art & design. The students become part of an innovative and international network, representing more than 100 nations at the UE campuses in Berlin, Hamburg and Iserlohn. Đọc ít hơn
Berlin , Iserlohn , Hamburg , Potsdam + 3 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường