Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ingolstadt, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ingolstadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ingolstadt đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ingolstadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ingolstadt đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Đức

Trường

Founded in 1989, the WFI – Ingolstadt School of Management is one of the youngest and most successful business schools in Germany. Prospective Students are carefully selected on the basis of their edu ... Đọc thêm

Founded in 1989, the WFI – Ingolstadt School of Management is one of the youngest and most successful business schools in Germany. Prospective Students are carefully selected on the basis of their educational background, intellectual capabilities and social competence. Đọc ít hơn
Ingolstadt
Xem hồ sơ trường