Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Bochum, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bochum. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bochum đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Bochum

Địa điểm
Đức
Bochum
Về BẰNG Hochschule Các BẰNG Hochschule là một tư nhân chạy, trường đại học nhà nước công nhận với trụ sở chính tại Bad Sooden-Allendorf ở Bắc Bang H...