Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Trieste, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Trieste. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Trieste đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Trieste

Địa điểm
Ý
Trieste
Được thành lập vào năm 1924 , University of Trieste là một trường đại học có quy mô vừa với số sinh viên khoảng 16.000. Nó cung cấp một loạt các chươn...
MIB Trieste School of Management dựa vào một giảng viên quốc tế, nhiệt tình cam kết triết lý nâng cao năng lực tài năng , tăng cường kỹ năng và tăng c...
về SISSA Một trường học, nơi đào tạo có nghĩa là nghiên cứu SISSA, Trường Quốc tế Nghiên cứu nâng cao, được thành lập vào năm 1978 và là một trung tâ...