Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Altavilla Vicentina, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Altavilla Vicentina. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Altavilla Vicentina đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Altavilla Vicentina

Địa điểm
Ý
Altavilla Vicentina
Fondazione CUOA Business SchoolCUOA (rộng Ya) Business School được thành lập vào năm 1957Tại Ý, CUOA là một trong những trường kinh doanh hàng đầu và ...
Về IPBS Các đối tác quốc tế của Trường Kinh doanh (IPBS) là một tập đoàn của các trường kinh doanh hàng đầu ở Boston (MA, USA), Dublin (Ireland), Lanc...