Keystone logo

1 Các khóa học quản lý Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Các khóa học quản lý
  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị kinh doanh quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các khóa học quản lý Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh quốc tế

quản trị kinh doanh quốc tế liên quan đến việc giúp các công ty hiểu làm thế nào để tổ chức và quản lý nhân sự và hoạt động của mình để đạt được những mục tiêu nhất định. Học sinh trong các chương trình giáo dục có thể học để đi trên một góc độ quốc tế trong khi khám phá chủ đề kinh doanh như kế toán, tiếp thị, và lãnh đạo.