Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 MBA Các chương trình trong An ninh mạng 2023

7 MBA Các chương trình trong An ninh mạng 2023

overview

Chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân công dân đều sử dụng máy tính trên một cơ sở hàng ngày. an ninh mạng tồn tại để bảo vệ hệ thống máy tính và dữ liệu được chia sẻ từ trộm cắp hoặc thiệt hại bởi bất kỳ sự hiện diện đó có kế hoạch làm hại. An ninh là một vấn đề không đổi khi thay đổi công nghệ và tội phạm vỡ các biện pháp an toàn hiện có.

read_more

filters

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • An ninh mạng
fields_of_study
  • Nghiên cứu Công nghệ (7)
  • back_to_main_category
locations
find_more_locations
degree_type
duration
study_pace
teaching_languages
teaching_languages
study_format