Nằm giữa Mexico và Canada, Hoa Kỳ được biết đến trên toàn thế giới cho quyền lực chính trị và quân sự của mình. Đất nước này là "Land of the miễn phí " và được biết đến với chính phủ dân chủ và nền kinh tế mạnh mẽ. Hôm nay, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đa sắc tộc nhất trên thế giới, chủ yếu do ảnh hưởng của di dân trong suốt lịch sử của nó. Nó cũng rất đa dạng về địa lý của nó, bao gồm tất cả mọi thứ từ các vùng đất đóng băng của bắc Alaska đến các đảo nhiệt đới của Hawaii. Sự đa dạng này đã được các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nước, trong đó đã thúc đẩy nền kinh tế mạnh mẽ của nó.

Các trường đại học tại Hoa Kỳ