AACSB Accredited

ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP NHẬN CHO THU 2017 !!

CLASSPTPAAGPTP

chương trình giảng dạy mới và sáng tạo của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ của bạn thông qua xếp hạng cao chương trình MBA AACSB công nhận này. Chúng tôi làm điều này bằng cách tích hợp các khóa học, xác định các kỹ năng và khái niệm cần thiết cho thành công quan trọng trong kinh doanh, và sau đó giúp đỡ bạn để làm chủ các kỹ năng và khái niệm thông qua thảo luận trên lớp, các trường hợp, các bài giảng của khách, và các dự án.

Chương trình bao gồm một New York Residency, một dự án tư vấn doanh nghiệp, và một Residency quốc tế.

Các Chuyên môn ALL-NEW cho mùa Thu 2017 sẽ là:

  • Tài chính (Corproate, Đầu tư, Tổng)
  • Dữ liệu và phân tích kinh doanh
  • Marketing (phát triển sản phẩm mới, tiếp thị kỹ thuật số, chung)
  • kinh doanh toàn cầu
  • Tăng trưởng và đổi mới
  • quản lý khách sạn

Heather Sands từ UNH video trên Vimeo.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là ở trường
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày