Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Considering earning or advancing your college degree? At the University of the Potomac, we make quality education accessible and enable you to balance your life obligations while earning a valuable de ... Đọc thêm

Considering earning or advancing your college degree? At the University of the Potomac, we make quality education accessible and enable you to balance your life obligations while earning a valuable degree. The University of the Potomac provides educational opportunities at the undergraduate and graduate level leading to career enhancement for its multicultural learners by offering affordable and accessible education in career-oriented disciplines. The practitioner-led curriculum, building on a strong foundation in general education, utilizes flexible online and campus-based teaching and learning models that feature small classes emphasizing learning through technology. Instruction is delivered by professionally and academically qualified faculty committed to student success. Đọc ít hơn
Washington , Falls Church , Chicago + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.