Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Bạn sẽ học trực tuyến, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ chất lượng. Chương trình cấp bằng MBA trực tuyến của chúng tôi cung cấp sự linh hoạt mà bạn cần với tư cách là một chuyên gia làm việc bận rộn và các khóa học nâng cao để giúp bạn phát triển. Với tấm bằng MBA trong tay, bạn sẽ hiểu rộng về:

Quản lý chuỗi giá trị

Quản lý hoạt động

Kế toán và phân tích tài chính

Lãnh đạo tổ chức

Chiến lược tiếp thị

Kinh doanh thông minh và phân tích

Doanh nhân

Thay đổi cách quản lý

Trách nhiệm và bền vững của công ty

Lập kế hoạch chiến lược

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Rasmussen College is an institution of higher learning dedicated to global enrichment and meeting the evolving needs of our diverse communities.

Rasmussen College is an institution of higher learning dedicated to global enrichment and meeting the evolving needs of our diverse communities. Đọc ít hơn
Thành phố Florida