Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh, những người tôn vinh Nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi dạy các kỹ thuật kinh doanh và đồng thời dạy cách sử dụng kinh doanh để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sứ mệnh của chúng tôi là giáo dục và đào tạo sinh viên của mình để chứng tỏ rằng tất cả các khía cạnh của kinh doanh, bao gồm cả lợi nhuận, cạnh tranh và tài chính, đều tôn vinh Đức Chúa Trời vì chúng phản ánh bản chất của Đức Chúa Trời. Trường Kinh doanh GCU không giống như những trường khác; chúng tôi nhấn mạnh tất cả các khía cạnh của các quyết định kinh doanh từ một Cơ đốc nhân tương ứng.

Chương trình tạo cơ hội cho các chuyên gia đang làm việc để có được kiến thức kinh doanh thực tế với thế giới quan trong Kinh thánh.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

VISION The vision of GCU is to glorify God by equipping students who will proclaim God's Word, to build up the body of Christ through education, and to advance God's kingdom by reaching out to the glo ... Đọc thêm

VISION The vision of GCU is to glorify God by equipping students who will proclaim God's Word, to build up the body of Christ through education, and to advance God's kingdom by reaching out to the globe. GCU seeks to maintain an appropriate balance between training for academics and professionalism. OUR MISSION The mission of GCU is to educate qualified students to become global leaders with Biblical principles, and to equip them with competent knowledge, skills and Christian Worldview to serve the church, communities, societies, the nation, and the world through excellent Christian higher education. GCU serves its commitment to meet the educational needs of the multiethnic student body coming from diverse socioeconomic backgrounds. Đọc ít hơn